Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Grand Avocado Ltd.

Y-tunnus: FI23228681

Raisionkaari 50

21200 Raisio

FINLAND

Rekisterin nimi

Kuvatilaus.fi -asiakasrekisteri

Evästeet

This service uses so called "cookies" to be able to present the correct private content for each user. A cookie is a device specific text-format identification, which the browser saves internally when you enter this web service. The browser transmits the cookie with each request to the server, and by this cookie the server can identify the current user and can then return the correct content (eg. the correct photos or your shopping cart contents). Because of this cookies are a necessary requirement for this service to work technically correctly, and it would not be possible to create this service without the use of cookies. That's why accepting cookies is necessary for to use this service. Cookies are the only practical and secure way to ensure correct user identification. The service uses HttpOnly -type cookies to identify users, so this cookie cannot be read or modified by any third parties or browser addons as long as the user is using a secure and reliable browser. All the latest Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer ja Opera -browsers support HttpOnly -cookies.

Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelu käyttää seuraavia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita jotka keräävät anonymisoitua ja/tai pseudonymisoitua tietoa palvelun käytöstä analysointia, virhetilanteiden selvitystä, asiakaspalvelua, ja palvelun kehitystä varten:

Käyttämällä tätä palvelua, hyväksyt myös edellämainittujen palveluiden käyttöehdot.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu käyttää palveluun rekisteröityjä tietoja palvelusta tilattavissa olevista kuvista tiedottamiseksi, tehtyjen kuvatilausten valmistamiseksi ja toimittamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.

Mikäli asiakas on erikseen sallinut markkinointiviestit, tietoja käytetään lisäksi esim. kausiluonteisista alennuskampanjoista tiedottamiseen ja yleisimpiin juhlasesonkeihin (esim. joulukortit) liittyvistä tilaus- ja toimitusajoista tiedottamiseen.

Jokaisen viestin mukana on linkki, josta asiakas voi koska tahansa estää sekä tiedote- että markkinointiviestien lähettämisen.

Palvelu ja sen hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut keräävät lisäksi anonymisoitua ja/tai pseudonymisoitua tietoa palvelun käytöstä ja palvelun käyttöön käytettävien päätelaitteiden teknisistä ominaisuuksista palvelun kehitystä ja virhetilanteiden selvittämistä varten.

Asiakas- ja tilaustiedoista muodostetaan anonymisoitua profilointidataa tuotevalikoiman ja tuotehinnoittelun kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Palveluun rekisteröidään valokuvaajan ottamat valokuvat, kuvattavien henkilöiden ja/tai näiden huoltajien nimet ja yhteystiedot, kuvaukseen liittyvät kuvaustoiveet (esim. kaveri- tai sisaruskuvatoiveet) ja näihin liittyvät nimet ja lisätiedot, sekä toimitusosoitteet jonne kuvat toimitetaan. Lisäksi tallennetaan mahdolliset ajanvaraustiedot sekä mahdollisiin varausmaksuihin liittyvät asiakastiedot.

Kuvaustapahtuman tiedoissa voidaan lisäksi kysyä kuvaukseen tai kuviin liittyviä oheistietoja, jotka tallennetaan kuvaustapahtuman tietoihin, kuten esim:

 • Ryhmän tai joukkueen nimi

 • Lempinimi

 • Pelaajanumero

Mikäli käyttäjä luo käyttäjätunnuksen palveluun, liitetään käyttäjätunnukseen seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite

 • etu- ja sukunimi

 • salasanan tiiviste

 • valittu kieli

 • saako osoitteeseen lähettää tiedoteviestejä

 • saako osoitteeseen lähettää markkinointiviestejä

 • sähköpostiosoitteen varmistuslinkki

 • milloin käyttäjätunnus on rekisteröity

 • milloin käyttäjätunnuksella on viimeksi kirjauduttu sisään

 • milloin käyttäjätunnukseen liitetty sähköpostiosoite on vahvistettu

Käyttäjän tilatessa kuvia tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Linkki käyttäjätunnukseen mikäli tilaus on tehty sisäänkirjautuneena

 • Tilausaika

 • Tilattujen tuotteiden hinnat

 • Mahdolliset alennukset

 • Valittu maksutapa ja maksuvälitysoperaattorin vaatimat yhteystiedot:

  • Nimi

  • Osoite

  • Sähköposti

  • Puhelinnumero

 • Valittu toimitustapa (tai toimitustavat) ja siihen liittyvät tiedot

 • Tilatut kuvatiedostot, kuvatuotteet ja niiden määrät

 • Tilattuihin kuviin tehdyt rajaukset ja muokkaukset

 • Tilaukseen liittyvät muut asiakkaan syöttämät tiedot

 • Linkki tilauksessa mahdollisesti käytettyyn alennuskampanjaan

 • Tilaukseen mahdollisesti johtanut markkinointikanava (esim. kampanjaviestin tunniste tms.)

 • Mahdolliset muut tilauksen maksun, käsittelyn, valmistuksen ja toimituksen vaatimat tiedot

Palvelu ja sen hyödyntämät kolmannen osapuolen palvelut tallentavat anonymisoituja ja pseudonymisoituja tietoja käyttäjien toimista palvelussa palvelun käytön seuraamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Rekisteröitäviin tietoihin kuuluvat esim. käyttäjien vierailuajat palvelussa, käyttäjien klikkaamat linkit ja painikkeet sivuilla ja käyttäjien palvelussa viettämä aika sekä teknisiä tietoja palvelun käytössä käytetystä päätelaitteesta ja tietoliikenneyhteydestä kuten esim. näytön resoluutio, käytetyn verkkoyhteyden nopeus, päätelaitetunniste (ns. user agent string), käytetyt liitännäiset (esim. flash player) ja käytössä olevat selaimen ominaisuudet kuten evästeet ja javascript.

Palvelu tai sen hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut voivat tallentaa yhden tai useampia evästeitä käyttäjän tietokoneelle sekä siirtää tietoja ko. palveluntarjoajan palvelimille ja tietovarastoihin.

Lisäksi palvelu tallentaa tietoja käyttäjän tekemistä valinnoista kuten esim. valittu kieli ja tieto siitä, että asiakas on hyväksynyt evästeiden käytön.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluun tallennettavat tiedot ovat peräisin seuraavista lähteistä:

 • Henkilön itsensä tai tämän huoltajan ilmoittamat tiedot

 • Valokuvaajan syöttämät tiedot

 • Jäsenluettelot (esim. urheiluseuran toimittama joukkuelista)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tallennettuihin tietoihin on pääsy seuraavilla toimijoilla jotka toimivat tämän henkilörekisterin valtuutettuina henkilötietojen käsittelijöinä:

 • Kuvatilaus.fi -palvelua tuottavan Grand Avocado Oy:n henkilökunta

 • Kuvauksen järjestävä valokuvaaja tai valokuvausyritys

 • Valokuvaajan mahdollisesti käyttämä ulkopuolinen kuvanvalmistamo

Tallennettuja tietoja luovutetaan rajoitetusti seuraaville tahoille:

 • Tilauksen maksuun liittyvät tiedot välitetään verkkomaksuoperaattori ja valittua maksutapaa hallinnoivalle toimijalle (esim. Paytrail, Checkout Finland, PayPal, Stripe, pankit ja luottokorttiyhtiöt)

 • Tilauksen toimitukseen liittyvät tiedot välitetään tilauksen toimituksesta vastaavalla toimijalle (esim. Posti, DB Schenker)

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään palvelussa kunnes asiakas pyytää tietojen poistamista jotta asiakkailla on mahdollisuus tilata vanhoja valokuvia vielä vuosienkin kuluttua.

Tietojen tallennuspaikka

Palvelun tallentamat tiedot tallennetaan pääasiassa palvelun käyttämään tietokantaan joka sijaitsee Amazon AWS-palvelussa Irlannissa.

Palvelu tallentaa käyttäjän päätelaitteelle yhden tai useamman evästeen jonka avulla palvelu yksilöi käyttäjän ja hakee evästeiden perusteella halutut tiedot tietokannasta.

Osa palvelun tallentamista tiedoista tallennetaan suoraan evästeisiin kuten esim. tieto evästeiden hyväksymisestä tai valittu palvelukieli.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kaikki palvelun tai sen hyödyntämien kolmansien osapuolien EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lähettämät tiedot on anonymisoitu tai pseudonymisoitu.

Anonymisointi- ja pseudonymisointikäytännöt eivät koske asiakkaalle itselleen lähetettävää tietoa, kuten esimerkiksi tilannetta, jossa asiakas käyttää EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa sähköpostipalvelua, jonne palvelu lähettää asiakkaan omia tietoja, tai tilannetta, jossa asiakas käyttää palvelua EU:n tai ETA:n ulkopuolelta, tai vastaavia tilanteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto

  Palvelun tuottama manuaalinen aineisto, kuten valokuvausluvat tuhotaan tietoturvajätteenä.

 • ATK:lla käsiteltävät tiedot

  Palvelun tiedot on suojattu alan nykyaikaisten parhaiden käytäntöjen mukaisin tavoin.

  Palvelu ei tallenna rekisteröityjä salasanoja selväkielisessä muodossa. Salasanojen tiivisteet lasketaan IETF-työryhmän suosituksen mukaisesti PBKDF2-menetelmällä.

  Kaikki palvelun tietovarastot on suojattu vähintään 16-bittisillä satunnaisgeneroiduilla salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalain nojalla sinulla on oikeus

 • Saada kaikki sinusta tallennetut tiedot palvelusta, joihin sinulla on oikeus

 • Saada palveluun tallennettuja tietojasi oikaistuksi

 • Saada kaikki tietosi poistetuksi palvelusta

 • Siirtää tietosi toiseen palveluun

 • Tehdä valitus tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Jos haluat saada listan palveluun sinusta tallennetuista tiedoista, oikaista palveluun sinusta tallennettuja tietoja, saada tietosi poistetuksi palvelusta tai siirtää tietosi toiseen palveluun, lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@kuvatilaus.fi.

Huomaathan, että palveluun tallennetut valokuvat ovat valokuvaajan omaisuutta ja kuuluvat valokuvaajan liikesalaisuuden piiriin, eivätkä ne sisälly tietoyhteenvetoon.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä tästä henkilörekisteristä vastaavaan tietosuojavaltuutettuun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@kuvatilaus.fi.